Verzekeraars

Henriette Lahade heeft een contract met de volgende verzekeraars: Zilveren Kruis/Achmea, CZ, Menzis, Multizorg, VGZ, DSW. Maurice Kattemolle werkt zonder contracten.