Vragenlijsten

Beoordeel uw zorg

Beoordeel uw zorg

Op deze pagina vindt u enkele vragenlijsten, waarmee de voortgang in de behandeling en uw tevredenheid met de behandeling kan worden gemeten. Uw behandelaren doen er hun voordeel mee door zo kritisch naar hun geleverde zorg te kijken. Daarnaast proberen we zo objectief te meten of uw behandeling effect heeft gesorteerd door periodiek standaard vragenlijsten bij te houden. De verzekeraar eist van psychiaters dat zij deze effecten inzichtelijk maken. Dit worden ‘routine outcome metingen’ (ROM) genoemd. Eens per jaar worden deze rom gegevens aangeleverd bij de Stichting Benchmark Ggz (SBG), die de gegevens per praktijk kan vergelijken. Zo wordt getracht de kwaliteit van zorg te monitoren.

Door op de link te klikken opent de betreffende vragenlijst. U kunt deze uitprinten, invullen en meenemen naar uw behandelaar of ingescand mailen naar uw behandelaar. Sommige psychiaters in de praktijk maken gebruik van Telepsy, die online vragenlijsten aanbiedt. Via de Telepsy portal worden de standaard voortgangslijsten afgenomen. Via dit online platform kunnen vragenlijsten ook aan u worden aangeboden.

Client tevredenheid: GGZ thermometer (Bij afronding van de behandeling)

——————–

Voor diagnostiek:

ADHD zelfrapportage lijst

AQ Nederlands vragenlijst autisme

Ritalin-evaluatielijst

——————–

Enkele psychiaters maken gebruik van diagnostische instrumenten vanuit Telepsy. Dit platform, waar een extra abonnement voor moet worden afgesloten, biedt vele vragenlijsten, die ook voor de Routine Outcome Metingen (ROM) kan worden gebruikt. Vraag uw psychiater er gerust naar! Gegevens uit deze periodieke metingen moeten worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGz. De verzekeraars stimuleren (eisen) dit in hun contracteringen.