De psychiaters

In de praktijk zijn 2 psychiaters werkzaam. De wachttijd is doorgaans nooit langer dan 1 of 2 weken. De psychiaters zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en zorgen elk voor hun eigen opleidingsprogramma. Eens per 5 jaar wordt de praktijk door externe psychiaters van de vereniging gevisiteerd. Periodiek houden we onderling intervisie bijeenkomsten en werkoverleggen. Zo blijven we efficient, scherp en goed bijgeschoold.