Voor verwijzers

Patiënten kunnen door behandelaren in de eerste lijn (huisartsen, gz- en klinisch psychologen) worden verwezen naar onze praktijk als een psychiatrisch consult of een psychiatrische behandeling noodzakelijk wordt geacht.

Gebruik het formulier in de link hieronder daartoe. Na invulling kunt u hem naar onze praktijk e-mailen (m.kattemolle@casema.nl).

De patiënt wordt daags na uw aanmelding door ons gecontacteerd, waarna binnen gemiddeld 7 dagen een eerste gesprek plaatsvindt. U wordt door de psychiaters door middel van een brief na dit eerste consult op de hoogte gesteld van de bevindingen, werkdiagnose en behandelvoorstel. We streven ernaar patiënten niet langer dan noodzakelijk in behandeling te houden. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig!

Aanmelden kan via aanlevering van de persoonsgegevens, (psycho-)medische informatie en consultvraag per e-mail (m.kattemolle@casema.nl). Vergeet niet te vermelden op welke wijze contact moet worden opgenomen met de patiënt (telefoon of mail).

De psychiaters zijn altijd bereid u als verwijzer te woord te staan indien u (aanvullende) vragen heeft. U kunt ook via deze site een vraag of aanmelding doen in het veld hieronder.

Verwijsformulier Westerparc 2023