Kosten behandeling

kosten van de zorg

Algemeen

De ambulante zorg die onze polikliniek levert, valt onder het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Let er wel op dat u bij uw verzekering rekening moet houden met een eigen risico. Dat geldt voor alle verzekerden en voor alle benutte zorg uit dit basispakket. Uw ziektekostenverzekeraar kan u daar meer over vertellen.

Eigen bijdrage voor alle clienten met psychiatrische zorg

Vanaf 1 januari 2012 werd er een extra eigen bijdrage geint voor clienten die van onze zorg gebruik maakten. De regeling was landelijk door de minister ingezet. Gelukkig is deze extra GGZ eigen bijdrage per 1 januari 2013 afgeschaft. Het generieke eigen risico wordt wel bijna jaarlijks verhoogd.

Kosten bij no-show

De psychiater plant met u samen de afspraken voor de consulten. Als u onverwacht op een afspraak niet kunt verschijnen, verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch, per SMS of per e-mail aan die psychiater te melden. Een niet nagekomen afspraak kan in rekening gebracht worden.