Bezwaar maken tegen bekendmaken diagnose aan uw verzekeraar

De zorg die de psychiaters van Westerparc leveren wordt door uw verzekeraar gedekt. Hiertoe moet de zorgverlener wel een gespecificeerde factuur aanleveren bij uw verzekeraar, waarbij zij niet alleen het aantal minuten geleverde zorg willen zien, maar ook de gestelde diagnose. De combinatie van de diagnose met het aantal minuten weerspiegelt de vergoeding vervolgens.

Diverse hulpverleners (doorgaans de vrijgevestigde psychiaters en psychologen) hebben zich hiertegen verzet in verband met de privacy voor de client. Een aantal hulpverleners hebben in een vereniging de krachten gebundeld om dit bij de NZA (Nederlandse Zorg Authoriteit) via de rechter af te dwingen. U kunt meer lezen op de site van deze vereniging: www. kdvp.nl

Op dit moment is het mogelijk m.b.v. een verklaring van bezwaar ervoor te zorgen dat de factuur zonder diagnose naar uw verzekeraar gaat. Deze procedure verloopt overigens verre van vlekkeloos bij de diverse verzekeraars.

Vraag uw psychiater er desgewenst naar.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.