Introductie hogere eigen bijdrage in de GGZ door minister

Zeer recent heeft de minister van VWS haar plannen uit de doeken gedaan om de kosten van de GGZ te verminderen. Het heeft behoorlijke financiele consequenties voor de clienten die in de eerste (bijvoorbeeld psychologische zorg) of tweede lijns (bijvoorbeeld psychiatrische zorg) GGZ worden behandeld. Het is vooralsnog onduidelijk hoe dit in de praktijk eruit zal gaan zien en wanneer het in zal gaan. Lees haar brief aan de 2e kamer van 10 juni 2011 hier: www.ggzbeleid.nl/2011/2105.pdf.

Aug 2011: Er wordt gesproken over een verminderde eigen bijdrage voor bepaalde patienten groepen. We wachten af.

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.