Category Archives: Uncategorized

Beroepsvisitatie Westerparc afgerond

  Elke vijf jaar worden de psychiaters van de praktijk gevisiteerd door leden van de beroepsvereniging. De visitatie heeft nadrukkelijk tot doel met elkaar te spreken over de kwaliteit van zorg van elke psychiater en de praktijk als geheel. De … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Beroepsvisitatie Westerparc afgerond

Bezwaar maken tegen bekendmaken diagnose aan uw verzekeraar

De zorg die de psychiaters van Westerparc leveren wordt door uw verzekeraar gedekt. Hiertoe moet de zorgverlener wel een gespecificeerde factuur aanleveren bij uw verzekeraar, waarbij zij niet alleen het aantal minuten geleverde zorg willen zien, maar ook de gestelde … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bezwaar maken tegen bekendmaken diagnose aan uw verzekeraar

Westerparc gaat behandeluitkomsten (ROM) meten!

De psychiaters van de praktijk zullen vanaf 2013 op een gestructureerde wijze de behandeluitkomsten meten, het zg. ‘rommen’, waarbij gebruik gemaakt wordt van vragenlijsten die via telepsy worden ingezet. We volgen zo niet alleen de landelijke richtlijnen van de eigen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Westerparc gaat behandeluitkomsten (ROM) meten!

Specifieke extra eigen bijdrage GGZ afgeschaft!

  Sinds 1 januari is de extra bijdrage voor de GGZ van de baan. Daar zijn we blij om. Wel is het zo dat de generieke eigen bijdrage fors is verhoogd voor iedereen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Specifieke extra eigen bijdrage GGZ afgeschaft!

Introductie hogere eigen bijdrage in de GGZ door minister

Zeer recent heeft de minister van VWS haar plannen uit de doeken gedaan om de kosten van de GGZ te verminderen. Het heeft behoorlijke financiele consequenties voor de clienten die in de eerste (bijvoorbeeld psychologische zorg) of tweede lijns (bijvoorbeeld … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Introductie hogere eigen bijdrage in de GGZ door minister