Coronavirus

Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus doen wij momenteel alle consulten telefonisch. U wordt op het tijdstip van het consult gebeld.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Coronavirus

Beroepsvisitatie Westerparc afgerond

poppetje-keuringen

 

Elke vijf jaar worden de psychiaters van de praktijk gevisiteerd door leden van de beroepsvereniging.

Beroepsvereniging voor psychiaters

Beroepsvereniging voor psychiaters

De visitatie heeft nadrukkelijk tot doel met elkaar te spreken over de kwaliteit van zorg van elke psychiater en de praktijk als geheel. De visiteurs zijn vaak ervaren collega’s. Op 1 oktober jl werd de praktijk bezocht. En ondanks het feit dat het eind rapport nog niet is opgemaakt, gaven de visiteurs al wel aan tevreden te zijn over de kwaliteit die zij aantroffen. Een mooi resultaat.

Vraag uw psychiater er gerust naar!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Beroepsvisitatie Westerparc afgerond

Bezwaar maken tegen bekendmaken diagnose aan uw verzekeraar

De zorg die de psychiaters van Westerparc leveren wordt door uw verzekeraar gedekt. Hiertoe moet de zorgverlener wel een gespecificeerde factuur aanleveren bij uw verzekeraar, waarbij zij niet alleen het aantal minuten geleverde zorg willen zien, maar ook de gestelde diagnose. De combinatie van de diagnose met het aantal minuten weerspiegelt de vergoeding vervolgens.

Diverse hulpverleners (doorgaans de vrijgevestigde psychiaters en psychologen) hebben zich hiertegen verzet in verband met de privacy voor de client. Een aantal hulpverleners hebben in een vereniging de krachten gebundeld om dit bij de NZA (Nederlandse Zorg Authoriteit) via de rechter af te dwingen. U kunt meer lezen op de site van deze vereniging: www. kdvp.nl

Op dit moment is het mogelijk m.b.v. een verklaring van bezwaar ervoor te zorgen dat de factuur zonder diagnose naar uw verzekeraar gaat. Deze procedure verloopt overigens verre van vlekkeloos bij de diverse verzekeraars.

Vraag uw psychiater er desgewenst naar.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bezwaar maken tegen bekendmaken diagnose aan uw verzekeraar

Westerparc gaat behandeluitkomsten (ROM) meten!

De psychiaters van de praktijk zullen vanaf 2013 op een gestructureerde wijze de behandeluitkomsten meten, het zg. ‘rommen’, waarbij gebruik gemaakt wordt van vragenlijsten die via telepsy worden ingezet. We volgen zo niet alleen de landelijke richtlijnen van de eigen beroepsgroep, maar voldoen ook aan eisen van de verzekeraars. Een kwaliteitseis dus. Het is goed mogelijk dat u binnenkort ook om medewerking hieraan gevraagd wordt. Uitkomsten van deze lijsten gaan versleuteld naar bsn naar de Stichting Benchmark in de GGZ, waarvan u hieronder het logo ziet.

Logo SBG

Logo SBG

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Westerparc gaat behandeluitkomsten (ROM) meten!

Specifieke extra eigen bijdrage GGZ afgeschaft!

Zorg en eigen bijdrage GGZ

 

Sinds 1 januari is de extra bijdrage voor de GGZ van de baan. Daar zijn we blij om. Wel is het zo dat de generieke eigen bijdrage fors is verhoogd voor iedereen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Specifieke extra eigen bijdrage GGZ afgeschaft!

Introductie hogere eigen bijdrage in de GGZ door minister

Zeer recent heeft de minister van VWS haar plannen uit de doeken gedaan om de kosten van de GGZ te verminderen. Het heeft behoorlijke financiele consequenties voor de clienten die in de eerste (bijvoorbeeld psychologische zorg) of tweede lijns (bijvoorbeeld psychiatrische zorg) GGZ worden behandeld. Het is vooralsnog onduidelijk hoe dit in de praktijk eruit zal gaan zien en wanneer het in zal gaan. Lees haar brief aan de 2e kamer van 10 juni 2011 hier: www.ggzbeleid.nl/2011/2105.pdf.

Aug 2011: Er wordt gesproken over een verminderde eigen bijdrage voor bepaalde patienten groepen. We wachten af.

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Introductie hogere eigen bijdrage in de GGZ door minister